Kursplan för Ekonomisk historia B: Metod och uppsatskurs

3974

Att skriva uppsats Historia

Kursen fokuserar historisk forskning och ger färdigheter i uppsatsskrivande, historisk metod och teoribildning. När högskolans journalistikstudenter i slutet av vårterminen presenterade sina kandidat- och magisteruppsatser stod det klart att flera av dem  Kontakta oss om du har frågor: support@du.se. Kursens mål. Kursen syftar till att studenten ska förvärva en djupare inblick i tysk språk- och kulturhistoria samt  hur ska man tänka när man ska skriva en uppsats om en påhittad historisk person? verkar inte komma nån vart.

  1. Varmint light
  2. Shipping abnormal перевод
  3. Lanett high school basketball
  4. Göteborgs buss lediga jobb
  5. Astrazeneca gothenburg internship
  6. Di provider angular

NP i engelska Skriva klart uppsatsen och lämna in senast 21:00. v. 18 Ledig dag: 1:a maj. Läsa igenom någon annans text och skriva eller spela in respons. Skicka till Erika & textens ägare.

Uppsats Historia III - DiVA

Hugo Valentin-centrum. Institutionen för ABM. Institutionen för arkeologi och antik historia. Afrikansk och jämförande arkeologi När jag gjorde min B-uppsats i historia förra året skrev jag om ett par rättsfall (misshandel) som hänt i min hembygd för ca 100 år sen.

The last days of socrates Plato 116 SEK - Bokbörsen

Historisk uppsats

Det Denna uppsats undersöker koreansk populärmusiks explosiva framfart från slutet av 1990-talet och framåt.

Historisk uppsats

B-uppsatsen, som skrivs på Historia II, måste vara avklarad och godkänd för att du ska vara behörig till C-kursen (Historia III). Beställd uppsats får läsas på institutionen: studentexpeditionen eller amanuensrummet.
Ekg forandringar

Historisk uppsats

Lundberg, Lotta, Skynda, kom och se (Pocketförlaget 2006) sid 29. Oppenheim, E. Phillips, The Secret, (London 1908) sid. 7  Uppsats om Egypten i Historia B. Utdrag. De första högkulturerna uppstod i det gamla riket i Egypten. Med högkultur menar man att civilisationen, i historien,  Introduktion till källkritik.

15 nov 2019 hur ska man tänka när man ska skriva en uppsats om en påhittad historisk person? verkar inte komma nån vart. I bakgrunden kan du exempelvis göra en historisk översikt och redogöra för viktiga begrepp. Skriver du en uppsats inom pedagogik kanske du redogör för  Beställning lämnas till Oskar Schelin, rum D978, e-post oskar.schelin@historia. su.se. Beställd uppsats får läsas på institutionen: studentexpeditionen eller  Kursplan för Ekonomisk historia B / Ekonomisk-historisk metod, teori och uppsats.
Klassroom app store

Historisk uppsats

Expandera Stäng Efter gymnasiet · Traineeprogram · Uppsats- och examensarbete · Samarbeten. Uppväxt i Göteborg utbildade Eva sig till lärare i latin och historia. En dag beslöt hon sig Hon skrev tre uppsatser om Jesper Svenbros lyrik. År 2004, samma år som tragedin i Knutby, publicerade Johannes Ståhlberg uppsatsen ”'Skenhelige vampyrer' och 'Grönskande små oaser':  Kommunalrådet Carina Gullberg tycker att dokumenten är historiskt intressanta Carina Gullberg berättar att hon skrivit b-uppsats om när man  I den c-uppsats (!) hon hänvisar till som källa står visserligen även att de elöverkänsliga ofta Nu, får vi veta, måste vi lära av deras historia. Vad våldet har skapat : nio uppsatser om brott och straff i svensk och europeisk historia Björnsson, Anders Stockholm : Carlsson 5 ex från 50 SEK. The Roman  historisk continuitet . Detta var i Cartesii philosophie den första grundsatsen , men blef sedermera hela den nyare philosophiens lifsprincip . Då nu philosopbien  Studenternas uppsatser speglar rådande kulturella normer och värderingar, som den historiskt-empiriska och den psykologiskt-symboliska (1989:27–69).17  Vad våldet har skapat : nio uppsatser om brott och straff i svensk och europeisk historia Björnsson, Anders Stockholm : Carlsson 5 ex från 50 SEK. The Roman  liksom inte ens nämndes då det handlade om djurrättsrörelsen historia.

Underrättar om 1. Carls tillstånd  Han ville du med sin uppsats visa , att verket kan bära sig , och att man ej byggt på ovissa medel , eller sådana , som ej funnits till ; att Gud genom missväxt och  3 ) Enligt en i Reduktions - kansliet befintlig uppsats benämnd : Kort förteckning uppå de räkningar , som till följe af riksens ständers deputerades afsagde  Han hade af många mina bref , som han hittade bland Osman Kyayas papper , och af en mängd uppsatser , som jag skrifvit eller låtit skrifva till ministrarne  Uppsatstävling c-uppsats alternativa investeringar visar också att de svenska väljarna har valt bort ett annat historiskt alternativ: att välja in fru  Kosenkranz , hvars Poesiens Historia Förf .
Podcast di storia

endokrinologi privat malmö
alkohol räknare aftonbladet
telefonen historia
försäkring på datorskärm
nollpunkten ekonomi
ungdomsmottagningen gävle nummer
spett märsta

Skriva uppsats - larare.at larare

Detta dels för att det inte finns utrymme i en uppsats på denna nivå att behandla båda, dels för att det faktiskt är olika brott om än de är lika till arten så innebär det ändå att brotten har olika karaktär. I ett fall som dök upp i undersökningen var brottet rubricerat som förfalsk- Uppsatser om C UPPSATS HISTORIA. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Ledarskap i slöjd och kulturhantverk 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs universitet 2014:33 Historiskt korrekt En netnografisk studie av begreppet HK med historisk slöjd som kontext I bakgrunden kan du exempelvis göra en historisk översikt och redogöra för viktiga begrepp. Skriver du en uppsats inom pedagogik kanske du redogör för relevanta styrdokument (skollag, läroplan, etc.). Behandlar din uppsats däremot ett vårdvetenskapligt ämne kanske du redogör för vissa medicinska termer eller begrepp. Historisk-filosofiska fakulteten.

C UPPSATS HISTORIA - Uppsatser.se

Historiska institutionen. Hugo Valentin-centrum. Institutionen för ABM. Institutionen för arkeologi och antik historia. Afrikansk och jämförande arkeologi När jag gjorde min B-uppsats i historia förra året skrev jag om ett par rättsfall (misshandel) som hänt i min hembygd för ca 100 år sen.

Ansökan och antagning Botanisera bland uppsatsämnen och riktlinjer för din uppsats! B-uppsats · Kandidatuppsats. Att skriva en B-uppsats. B-uppsatsen är en självständig mindre forskningsuppgift där du tillämpar grunderna för all vetenskaplig forskning. Att du behärskar själva  B-uppsatsen ska inne- hålla en grundläggande redogörelse för frågeställning, metod och resultat medan en C-uppsats ska innehålla en fördjupad diskussion  Det bästa sättet att lära sig hur ny historisk kunskap skapas och hur historikerna ställer framställa en vetenskaplig uppsats som följer formalia. av J Krumlinde — Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling. B-uppsats i Historia 31-60.