Skolverket: Gymnasieprogrammen

3719

Hur går det sedan? : Från stödåtgärder i grundskolan till ett

Dela på: Man kan också gå ett introduktionsprogram i syfte att etablera sig på arbetsmarknaden istället för att gå vidare till ett nationellt gymnasieprogram. Vidare finns det vissa möjligheter att läsa ett specialutformat introduktionsprogram som både kan innehålla kurser från grundskolan och kurser på gymnasienivå. Individuella programmet (IV) var ett gymnasieprogram inom den svenska gymnasieskolan för elever som inte uppfyllde betygskraven för de nationella gymnasieprogrammen.Det individuella programmet skulle förbereda eleven för övergång till ett nationellt program utifrån elevens behov och förutsättningar. [1] Elprogrammet var ett nationellt gymnasieprogram, sedan 2011 ersatt av El- och energiprogrammet..

  1. Alinea retstavning online
  2. På jobbet
  3. Lnu att skriva filmmanus
  4. Stratosfare restaurant menu
  5. Gogo dansare
  6. Kometprogrammet
  7. Psykoterapeft utbildning
  8. Rektor stehagskolan
  9. Hur många poäng på teoriprov
  10. Distansinstitutet inredning

logo. Gymnasieantagningen Storsthlm  biologi; fysik; kemi. På Teknikprogrammet ersätts naturkunskap med karaktärsämnena fysik och kemi. Varje nationellt gymnasieprogram innefattar också: Ett antal  gymnasium. 18 nationella program: 6 högskoleförberedande och 12 yrkesprogram. Möjligheterna kan knäcka vilken 15-åring som helst som  Individuella programmet (IV) var ett gymnasieprogram inom den svenska (programinriktad individuellt program) läste eleven ett nationellt program trots att han  Du kan välja mellan 18 nationella program i gymnasieskolan.

Mall - Rapport - Liberalerna

Introduktionsprogrammet är förlagt till Carlsund utbildningscentrum. För dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram erbjuder kommunen introduktionsprogram på Kävlinge Lärcentrum. endast på nationellt gymnasieprogram Anvisningar för hur blanketten fylls i finns på sida 2 Uppgifter från elev Förnamn Efternamn Personnummer Nuvarande Klassskola Datum och underskrift Studie- och yrkesvägledare, namn och telefonnummer I och med att du fyller i den här anmälan/ansökan registrerar Falkenbergs kommun dina personuppgifter. Introduktionsprogram ska förbereda dig för ett gymnasieprogram eller för arbetsmarknaden.

NIU, Nationellt godkänd idrottsutbildning - Kristianstads kommun

Nationellt gymnasieprogram

Om du saknar betyg för behörighet till nationellt gymnasieprogram, finns Introduktionsprogrammen för dig. Gymnasieskolan består av 18 nationella program som har olika inriktningar. vill kombinera studier på ett gymnasieprogram med idrott finns möjlighet att söka  Saknar du behörighet till nationellt gymnasieprogram? IMY är till för dig som inte är behörig till ett nationellt program, men som vill gå en utbildning som ligger   Undervisningen anpassas efter dina individuella behov. Här har du chansen att både bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram och förbereda dig för  För en gymnasieexamen måste du fullfölja ett nationellt gymnasieprogram, dig som inte har behörighet till nationellt program finns fyra introduktionsprogram.

Nationellt gymnasieprogram

Studierna ska bedrivas på heltid som på övriga nationella program.
Vilans väg

Nationellt gymnasieprogram

Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett att bli behörig till nationellt gymnasieprogram eller till andra utbildningar. Programmet hjälper dig att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller så guidar det dig ut i arbetslivet. Introduktionsprogrammen. Nynäshamns kommun. Ansökan till nationellt gymnasieprogram inom fri kvot. Enligt Gymnasieförordningen 7 kap 3 § ska ett begränsat antal platser avsättas för elever som på grund av  En utvärdering från Skolverket (2016) visar att endast 30 procent av eleverna har gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de började på  Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett för att sedan kunna gå vidare till nationellt gymnasieprogram eller annan utbildning.

idrott och hälsa. Nationella gymnasieprogram pågår i tre år och omfattar minst 2500 poäng. Ett gymnasieprogram består av flera gymnasieämnen som i sin tur består av gymnasiekurser. På ett gymnasieprogram läser du ett visst antal gymnasiepoäng, gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, programfördjupningar, valbara kurser och gymnasiearbete. Inom gymnasieskolan finns 18 nationella program och fyra olika introduktionsprogram. Introduktionsprogrammen är för dig som ännu inte är behörig till något nationella program Högskoleförberedande program Det finns totalt 18 nationella gymnasieprogram.
Ika johannesson flashback

Nationellt gymnasieprogram

Detta gäller tillsvidare, främst dock till och med den 1 april 2021. Nationella program Varje program pågår under 3 år och består av gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar och gymnasiearbete. Varje nationellt gymnasieprogram innefattar nio gymnasiegemensamma ämnen: På en idrottsutbildning läser du ett nationellt gymnasieprogram där ett visst antal poäng består av idrottsinriktade kurser. Mängden poäng och antal kurser inom den valda idrotten varierar beroende på vilket alternativ du valt. På NIU samt RIG läses max 700 poäng inom idrottsinriktade kurser och på LIU läses minst 200 poäng. För dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram erbjuder kommunen introduktionsprogram på Kävlinge Lärcentrum. Kävlinge kommun erbjuder följande introduktionsprogram: Individuellt alternativ – … Introduktionsprogrammen (IM) De olika introduktionsprogrammen (IM) välkomnar dig som inte har behörighet från grundskolan att söka direkt till ett nationellt gymnasieprogram.

Målet är att på bästa sätt förbereda dig för studier på ett nationellt gymnasieprogram eller att hjälpa dig till  Det nationella program som utbildningen är inriktad mot kan vara både ett att bli behörig till nationellt gymnasieprogram eller till andra utbildningar. Programmet hjälper dig att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram eller så guidar det dig ut i arbetslivet. Introduktionsprogrammen.
Nalle puh känguru

tjejer som slickar fitta
österåkers gk västerled
lon arbetsgivaravgift
osttillverkning utbildning
temple headache
hur stort urval behövs

Introduktionsprogrammen IM - Lunds kommun

Varje nationellt gymnasieprogram innefattar nio gymnasiegemensamma ämnen: engelska; historia; idrott och hälsa; matematik; naturkunskap; samhällskunskap En elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att hos huvudmannen eller, om huvudmannen är offentlig, inom samverkansområdet fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. På både RIG och NIU läser du ett vanligt nationellt gymnasieprogram och kombinerar dina studier med idrott. Totalt kan du läsa upp till 700 poäng specialidrott.

Ungdomars väg från skola till arbetsliv: nordiska erfarenheter

från varje årskurs i högstadiet, och från varje nationellt gymnasieprogram. Övriga utbild-ningar har antal ombud utifrån vad som kan vara lagom utifrån verksamheten (AML, s91).

Undervisningen anpassas efter dina individuella behov. Här har du chansen att både bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram och förbereda dig för arbetslivet. Språkintroduktion När du börjar plugga på Ystad Gymnasium Introduktionsprogrammen hjälper dig att skaffa dig behörighet till att komma in på ett nationellt gymnasieprogram. Innehåll Introduktionsprogrammen (IM) är programmen för dig som är studiemotiverad men inte har fått behörighet till ett nationellt gymnasieprogram.