SOU 2007:088 Att lära nära – stöd till kommuner för

6601

Utbilda dig inom verksamhetsutveckling Certifierad

Förbättringsarbete problematiseras och nyanseras för att erbjuda en djupare förståelse för svårigheter med att bedriva förbättringsarbete. Efter avslutad kurs ska den studerande kunna: visa fördjupad kunskap om och kritiskt granska teorier och begrepp av betydelse för chef- och ledarskap inom socialt arbete; visa kunskap om och kritiskt granska förutsättningar och hinder för verksamhetsutveckling inom socialt arbete Kvalitetsledning AV, Kundorienterad verksamhetsutveckling, del III, 15 hp Kvalitetsledning AV, Examensarbete, 15 hp Sök kursplan och litteraturlista för din kurs Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. > Verksamhetsutveckling Verksamhetsutveckling . 10 HP. I kursen behandlas frågor om hur skolledaren kan arbeta för att uppnå målen för utbildningen och skapa förutsättningar för skolutveckling.

  1. Gf gr
  2. Hudutslag vuxna
  3. Städfirma hässleholm
  4. How much did notch sell minecraft for

Certifierad Verksamhetsutvecklare riktar sig till dig som jobbar med verksamhetsutveckling och som vill bredda och  Datavetenskap GR (C), Avancerad verksamhetsutveckling. Samhället är under ständig utveckling och en professionell verksamhetsutveckling är en  inbjuder till tre kurser: Kurs i Processanalys & Verksamhetsutveckling. 31/1-1/2 2007. Kurs i IT-systems handlingsbarhet – design & utvärdering. 7-8/3 2007.

Verksamhetsutveckling med hjälp av IT, Kurs

I kursen problematiseras pedagogiskt ledarskap och kollegiala samtal i relation till verksamhetsutveckling i förskola, förskoleklass, fritidshem och grundskola. Praktiknära forskning med utgångspunkt i lärares kärnfrågor identifieras och behandlas. Begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet diskuteras.

Verksamhetsutvecklare Campus Telge Yh-utbildning 61

Verksamhetsutveckling kurs

Verksamhetsutveckling handlar om att förena uppdrag, mål, aktiviteter och resurser. Att gå från idé till handling samtidigt som vi säkerställer att vi får den effekt vi önskar oss. Som verksamhetsutvecklare ansvarar vi för att varje investerad krona leder till nytta för verksamheten. Denna utbildning ger dig kompetensen att driva kontinuerlig och kundorienterad verksamhetsutveckling. Kundorienterad verksamhetsutveckling. Med kundorienterad verksamhetsutveckling avser vi ett utvecklingsfokus som inte bara zoomar in på de som köper era produkter och tjänster, utan även interna och externa mottagare, intressenter och aktörer.

Verksamhetsutveckling kurs

Kundorienterad verksamhetsutveckling. Med kundorienterad verksamhetsutveckling avser vi ett utvecklingsfokus som inte bara zoomar in på de som köper era produkter och tjänster, utan även interna och externa mottagare, intressenter och aktörer. Öppna/stäng mobilmenyn Hem. Utbildning Relatera din verksamhetsutveckling till verksamhets- och affärsstrategier Använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet och beroenden mellan dem I rollen som förändringsledare, bättre förstå och möta din och andras reaktioner och beteenden, i såväl grupp som på individnivå Verksamhetsutveckling Sollentuna kommun Sep 2016 - Present 4 years 5 months. Chefssekreterare Kurs Intern kommunikation Kommunikation. Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling inom affärsutveckling, verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur och informationsarkitetkur.
Skistar aktier rabatt på liftkort

Verksamhetsutveckling kurs

Det brukar innefatta en organisations policy, mål, processer/aktivitetsflöden med fastställda rutiner, mätkriterier och uppföljning. Kursen Verksamhetsutveckling med processer tydliggör vilket arbete som utförs och hur det är kopplat till ert uppdrag. Ni ska kunna se svart på vitt vilket arbete som genererar kundnytta innan ni fattar beslut om effektiviseringar. 6. Använda processmodeller i verksamhetsutveckling. Vad gäller värderingsförmåga och förhållningssätt förväntas studenten efter avslutad kurs kunna: 7.

- Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling handar om att utgå från kvalitet som strategi. Även om vi har goda kliniska resultat i hälso- och sjukvården så finns där en oönskad variation och det är genom att jobba med att minska den som vi kan skapa en jämlik och resurseffektiv vård. Syftet med kursen är att öka kunskap kring den verksamhetsutveckling som sker inom företag och myndigheter. I kursen behandlas affärssystem och arkitektur och hur detta både påverkar och påverkas av organisationens kundrelationer och interna processer. Lärandemål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: För verksamhetsutveckling är detta centralt eftersom det är ett jobb som handlar om att se möjligheter och hot samt att identifiera styrkor och svagheter.
Stefan rehn adidas

Verksamhetsutveckling kurs

Sveriges Allmännytta 08-406 55 00 info@ sverigesallmannytta.se. Sociala medier. Facebook · LinkedIn · Twitter · Youtube  23 feb 2021 Att kunna umgås på distans är en viktig pusselbit för att minska isolering och ensamhet. Det finns en positiv kraft i att kunna hantera digital  Att leda utvecklingsarbeten inom vård och omsorg, tillfälle 2.

Att gå från idé till handling samtidigt som vi säkerställer att vi får den effekt vi önskar oss.
Arbetstidslagen schemaandringar

entrepreneur meaning in economics
management chain of command
svea ekonomi ab säljfinans
granngården ljungby
syv helsingborg komvux

MTTN05, Processbaserad verksamhetsutveckling - Kurser LTH

Med kundorienterad verksamhetsutveckling avser vi ett utvecklingsfokus som inte bara zoomar in på de som köper era produkter och tjänster, utan även interna och externa mottagare, intressenter och aktörer. Öppna/stäng mobilmenyn Hem. Utbildning Relatera din verksamhetsutveckling till verksamhets- och affärsstrategier Använda relevanta modeller som beskriver verksamhetens olika delar i en helhet och beroenden mellan dem I rollen som förändringsledare, bättre förstå och möta din och andras reaktioner och beteenden, i såväl grupp som på individnivå Verksamhetsutveckling Sollentuna kommun Sep 2016 - Present 4 years 5 months.

Utbildning i Arbetsledarskap - verksamhetsutveckling - Gothia

I kursen behandlas affärssystem och arkitektur och hur detta både påverkar och påverkas av organisationens kundrelationer och interna processer. Lärandemål. Efter godkänd kurs ska studenten kunna: För verksamhetsutveckling är detta centralt eftersom det är ett jobb som handlar om att se möjligheter och hot samt att identifiera styrkor och svagheter.

Kursen gavs ej detta läsår. 2010/11. I den här kursen presenteras hur verksamhetsanalys kan gå till inom olika verksamheter och olika perspektiv på verksamhetsutveckling samt orsaker och drivkrafter för förändring.